جلسات

حضرت استاد شیخ حمید رضا مروجی سبزواری بین سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ جلسات و سخنرانیهای زیر را در شهر سبزوار برگذار نمودند. بیشتر این جلسات به صورتی تصویری یا صوتی ضبط شده است و در اختیار جویندگان راه حق قرار دارد.

▪️بیش از ۱۳۰ جلسه تفسیر قرآن کریم

▪️۱۸۰ جلسه شرح کتاب توحید شیخ صدوق

▪️بیش از ۳۳۰ جلسه شرح کتاب مثنوی مولانا 

▪️۹۵ جلسه سخنرانی پیرامون اصل معاد 

▪️۴۰ جلسه شرح خطبه متقین مولا امیرالمومنین ع

▪️۱۱۵ جلسه شرح منازل السائرین خواجه عبدالله انصاری 

▪️بیش از ۶۰ جلسه شرح کتاب منطق الطیر عطار 

▪️۷۵ جلسه شرح احادیث معراج

▪️بیش از ۱۳۰ جلسه شرح فصوص الحکم 

▪️حدود ۸۰ جلسه فقه استدلالی 

▪️حدود ۳۰ جلسه تفسیر اشعار دیوان حافظ شیرازی

▪️۲۰ جلسه شرح رساله سیر و سلوک بحر العلوم 

▪️۳۵ جلسه شرح کتاب جامع الاسرار مرحوم سید حیدر آملی

▪️۹۰ جلسه سخنرانی پیرامون مباحث طلب توبه مراقبه

▪️بیش از ۳۵ جلسه پیرامون مباحث توکل و خوف

▪️حدود ۲۵ جلسه شرح رسال نور وحدت از خواجه عبد الله معروف به خواجه حوراء

▪️۲۰ جلسه پیرامون اسرار نماز

▪️حدود ۳۰ جلسه پیرامون اسرار حج

▪️۳۰ جلسه پیرامون اسماء الحسنی

▪️۵۵ جلسه پیرامون مقامات انسان

▪️۳۰ جلسه پیرامون موانع عبادت

▪️بیش از ۲۵ جلسه پیرامون خلقت آدم

▪️بیش از ۲۰ جلسه پیرامون موضوع قلب

▪️۳۰ جلسه با موضوع محبت

▪️حدود ۲۰ جلسه پیرامون اسرار روزه

▪️حدود ۱۰ جلسه شرح حدیث حقیقت از مولای متقیان حضرت علی ع

▪️۱۰ جلسه پیرامون اسرار کربلا

▪️۱۰ جلسه درباره مقام نورانیت امام

▪️بیش از ۱۰ جلسه شرح مقامات حضرت زهرا س

▪️۱۰ جلسه مباحث پیرامون علم حقیقی

▪️حدود ۲۰ جلسه شرح اشعار کتاب زبده  الاسرار صفی علیشاه

▪️بیش از ۷۵ جلسه آموزش صرف و نحو عربی