filter_list موضوعات search جستجو

مروج توحید

person حساب کاربری file_download اپلیکیشن

شرح معاد جلسه بیست و هشتم

14 / 12 / 1391 مبحث جامع معاد جلسه 28

تجرّد قوای پنجگانه

قوای پنج گانه و قوه خیال قوایی مجرد هستند

شما با بیرون هیچ ارتباطی ندارید !
همه چیز را در درون خودتان درک می کنید.

شما نه هرگز از بیرون لذت می برید، نه چیزی در بیرون می بینید و نه چیزی می شنوید و نه از بوی خوشی که در بیرون هست لذت می برید. شما از تصویر گری قوه خیال درون خودتان لذت می برید. شما من را نمی بینید و صدای من را نمی شنوید. نه گرمای اینجا را احساس می کنید و نه چیزی را اینجا لمس می کنید. همه اینها در درون خودتان دیده می شوند و شنیده می شوند و بوییده می شوند و احساس می شوند. شما من را در درون خودتان می بینید. قوه خیال صورت سرما و گرما را در خودش می سازد و شما از آن صورت سرما سرد می شوید.

آیا من رب شما نیستم ؟

در عالم مثال اول یا عالم ذر یک رب النوع انسان هست. ابوالبشر یا ابوالادم اینجا وجود دارد. آنجا یک آدم هست و یک درخت سیب هست و یک آب هست و گرمی و سردی به صورت ذاتی وجود دارند و رنگ قرمز بدون اینکه عرض بر چیزی باشد وجود دارد. وجودی جمعی همه ما در آن یک آدم یا ابوالبشر است. در عالم ذر آن وجود واحد که در علم خدا است متکثر می شود ولی از هر موجود فقط یک رب النوع است. در عالم ماده یا طبیعت یک مرحله دیگر کثرت به وجود می آید و میلیون ها آدم و میلیون ها درخت سیب به وجود می آید.

الست و بربکم در این عالم اتفاق افتاد
اینجا بود که خداوند از انسان ها عهد گرفت

همین که نفس خودت را شهود کردی، رب خودت را شهود کردی. در انسان یک منطقه ای هست، یک ناحیه ای هست که اگر بتوانی به مشاهده آن ناحیه بررسی خدا را مشاهده کرده ای. آدم ها را شاهد بر خودشان کرد و سوال کرد آیا من رب شما نیستم ؟ آدم ذات خودش را مشاهده کرد و گفت بله ربوبیت تو را شاهد هستیم.

دیدگاهِ شما
keyboard_arrow_down

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تجرّد قوای پنجگانه

قوای پنج گانه و قوه خیال قوایی مجرد هستند

شما با بیرون هیچ ارتباطی ندارید !
همه چیز را در درون خودتان درک می کنید.

شما نه هرگز از بیرون لذت می برید، نه چیزی در بیرون می بینید و نه چیزی می شنوید و نه از بوی خوشی که در بیرون هست لذت می برید. شما از تصویر گری قوه خیال درون خودتان لذت می برید. شما من را نمی بینید و صدای من را نمی شنوید. نه گرمای اینجا را احساس می کنید و نه چیزی را اینجا لمس می کنید. همه اینها در درون خودتان دیده می شوند و شنیده می شوند و بوییده می شوند و احساس می شوند. شما من را در درون خودتان می بینید. قوه خیال صورت سرما و گرما را در خودش می سازد و شما از آن صورت سرما سرد می شوید.

آیا من رب شما نیستم ؟

در عالم مثال اول یا عالم ذر یک رب النوع انسان هست. ابوالبشر یا ابوالادم اینجا وجود دارد. آنجا یک آدم هست و یک درخت سیب هست و یک آب هست و گرمی و سردی به صورت ذاتی وجود دارند و رنگ قرمز بدون اینکه عرض بر چیزی باشد وجود دارد. وجودی جمعی همه ما در آن یک آدم یا ابوالبشر است. در عالم ذر آن وجود واحد که در علم خدا است متکثر می شود ولی از هر موجود فقط یک رب النوع است. در عالم ماده یا طبیعت یک مرحله دیگر کثرت به وجود می آید و میلیون ها آدم و میلیون ها درخت سیب به وجود می آید.

الست و بربکم در این عالم اتفاق افتاد
اینجا بود که خداوند از انسان ها عهد گرفت

همین که نفس خودت را شهود کردی، رب خودت را شهود کردی. در انسان یک منطقه ای هست، یک ناحیه ای هست که اگر بتوانی به مشاهده آن ناحیه بررسی خدا را مشاهده کرده ای. آدم ها را شاهد بر خودشان کرد و سوال کرد آیا من رب شما نیستم ؟ آدم ذات خودش را مشاهده کرد و گفت بله ربوبیت تو را شاهد هستیم.

دیدگاهِ شما
keyboard_arrow_down

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *