جلسات مرتبط با دسته

شرح مثنوی مولانا

سخنرانی علامه سبزواری

حضرت استاد شیخ حمید رضا مروجی سبزواری شرح و تفسیر مثنوی حضرت مولانا را به مدت ده سال در شهر سبزوار ارایه دادند که حدود ۳۰۰ جلسه ضبط شده حاصل مجاهدت ده ساله ایشان است. ایشان همچنین دو جلد کتاب در شرح و تفسیر موضوعی مثنوی دارند که امیدوار هستیم به زودی در اختیار علاقه مندان حضرت خداوندگاری مولانا جلال الدین محمد قرار گیرد. کتاب اول ۷۵۰ صفحه در شرح و تفسیر جامع و کامل داستان اول مثنوی یعنی داستان پادشاه و کنیزک و تبیین حقیقت معنای نی و شرح تفصیلی اسفار اول و دوم عرفانی می باشد. کتاب دوم حدود ۱۰۰۰ صفحه است  که در شش دفتر مشابه مثنوی مولانا تهیه شده است نوعی تفسیر موضوعی مثنوی و نگاهی جدید به این کتاب ارزشمند است. در جلسات تفسیر مثنوی حضرت استاد و دو کتاب بی نظیر ایشان قطعا مطالبی خواهید شنید و خواهید خواند که تا کنون پس از گذشت حدود هفتصد سال از عمر مثنوی جایی گفته یا نوشته نشده است.

  • جلسه

  • موضوع

جلسه دوم شرح مثنوی مشاهده این جلسه
1393/05/29 شرح مثنوی مولانا جلسه 2
شرح مثنوی جلسه سوم مشاهده این جلسه
05 / 06 / 1393 شرح مثنوی مولانا جلسه 3
شرح مثنوی جلسه چهارم مشاهده این جلسه
12 / 06 / 1393 شرح مثنوی مولانا جلسه 4
شرح مثنوی جلسه پنجم مشاهده این جلسه
19 / 06 / 1393 شرح مثنوی مولانا جلسه 5
شرح مثنوی جلسه ششم مشاهده این جلسه
26 / 06 / 1393 شرح مثنوی مولانا جلسه 6
شرح مثنوی جلسه هفتم مشاهده این جلسه
02 / 07 / 1393 شرح مثنوی مولانا جلسه 7
شرح مثنوی جلسه هشتم مشاهده این جلسه
09 / 07 / 1393 شرح مثنوی مولانا جلسه 8
شرح مثنوی جلسه نهم مشاهده این جلسه
16 / 07 / 1393 شرح مثنوی مولانا جلسه 9
1 2 3 23
کلمات کلیدی دسته شرح مثنوی مولانا