جلسات مرتبط با برچسب

صدق در عشق

  • جلسه

  • موضوع

شرح مثنوی جلسه چهل و هفتم مشاهده این جلسه
۱۳۸۸/۰۸/۰۶ شرح مثنوی مولانا جلسه 47