جلسات مرتبط با دسته

شرح غزلیات حافظ

سخنرانی علامه سبزواری

شرحی متفاوت از غزلیات خواجه شیراز را از در کلام نورانی حضرت استاد شیخ حمید رضا مروجی سبزواری خواهید شنید. توضیحات ایشان در حدود ۲۵ جلسه تفسیر حافظ سلوک عارفانه این عارف بزرگ را شرح می کند و تنها شرح غزلیات حافظ نیست و همچنین شرحی برای راه دشوار سلوک عارفان به سوی خداوند است.

  • جلسه

  • موضوع

کلمات کلیدی دسته شرح غزلیات حافظ