filter_list موضوعات search جستجو

مروج توحید

person حساب کاربری file_download اپلیکیشن

برای جدا شدن آمدیم

داستان خلقت آدم جلسه 16

ظاهر قرآن چون حجابی برای باطن قرآن است.
قرآن برای همه کس حجاب خودش را برنمی دارد.

باید اهل باشی و قلبی صیقل زده بیاوری تا قرآن از تو حجاب بردارد. باید حجاب را از روی قلب خودت برداری تا عروس قرآن از تو حجاب بردارد. باید با قلب خودت به مطالعه باطن قرآن بنشینی و باطن قرآن بسیار لذت دارد.

اگر شراب خوری جرعه ای فشان بر خاک
از آن گناه که نفعی رسد به غیر چه باک

شما که در آن بزم شراب می نوشید، یک جرعه ای هم روی خاک بریزید که از پس مانده شراب بزرگان، زمین هم نصیبی داشته باشد. ما خاک هستیم. ما خاکی هستیم ولی کرامت این است که اگر شراب خوری جرعه ای هم بر خاک وجود ما ریزی تا شاید ما هم از برکت این شراب پاک شویم و قلب ما محیا شود برای اینکه آن عروس زیبا چهره حقیقی خودش را به ما بنماید.

دیدگاهِ شما
keyboard_arrow_down

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ظاهر قرآن چون حجابی برای باطن قرآن است.
قرآن برای همه کس حجاب خودش را برنمی دارد.

باید اهل باشی و قلبی صیقل زده بیاوری تا قرآن از تو حجاب بردارد. باید حجاب را از روی قلب خودت برداری تا عروس قرآن از تو حجاب بردارد. باید با قلب خودت به مطالعه باطن قرآن بنشینی و باطن قرآن بسیار لذت دارد.

اگر شراب خوری جرعه ای فشان بر خاک
از آن گناه که نفعی رسد به غیر چه باک

شما که در آن بزم شراب می نوشید، یک جرعه ای هم روی خاک بریزید که از پس مانده شراب بزرگان، زمین هم نصیبی داشته باشد. ما خاک هستیم. ما خاکی هستیم ولی کرامت این است که اگر شراب خوری جرعه ای هم بر خاک وجود ما ریزی تا شاید ما هم از برکت این شراب پاک شویم و قلب ما محیا شود برای اینکه آن عروس زیبا چهره حقیقی خودش را به ما بنماید.

دیدگاهِ شما
keyboard_arrow_down

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *